fbpx
T 0473 95 96 96

Subscribe elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae eleifend ac, enim. Aenean vulputate eleifend tellus.

[contact-form-7 id="984" html_class="cf7_custom_style_1"]

Subscribe elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae eleifend ac, enim. Aenean vulputate eleifend tellus.

[contact-form-7 id="984" html_class="cf7_custom_style_1"]

Subscribe elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae eleifend ac, enim. Aenean vulputate eleifend tellus.

[contact-form-7 id="984" html_class="cf7_custom_style_1"]
Algemene voorwaarden

Alle offertes, bestellingen en facturen gemaakt door Ferm, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De klant verklaart de voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Alle offertes zijn 3 maanden geldig onder voorbehoud van schommeling van materiaalprijzen en zijn exclusief 21% BTW.

Wijzigingen die na het tot stand komen van de overeenkomst door de klant worden bedongen kunnen de uitvoerings-termijn verlengen en en zullen in regie worden aangerekend.

Bij goedkeuring van de offerte door de klant en voor aanvang van de opdracht wordt een voorschot van 50% gefactureerd, te betalen binnen 10 dagen, dit voor het dekken van de wervingskosten. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte.

Bij goedkeuring van het ontwerp wordt 30% gefactureerd. Bij het online plaatsen van de website wordt de saldo-factuur van 20% opgemaakt.

Na de saldo-factuur wordt één maand voorzien voor eventuele aanpassingen. Aanpassingen die na deze maand worden uitgevoerd worden gefactureerd in regie aan 40€/uur.

De jaarlijkse terugkerende factuur die opgemaakt wordt bij het bestellen van een nieuwe website, en alle volgende jaren dat er een samenwerking is met Ferm, omvat de domeinnaam, hosting en updates. Na het verbreken van de samenwerking met Ferm binnen de termijn aangegeven in deze algemene voorwaarden, wordt geen jaarlijkse factuur meer aangemaakt.

Indien de klant de hosting en domeinnaam wil overnemen via een ander bureau of in eigen beheer wil nemen, dienen wij hiervan 30 dagen op voorhand van op de hoogte gebracht te worden, om onnodige kosten te vermijden.

Indien op aanvraag van de klant de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door ons gemaakt werden, verhoogd met een conventionele vergoeding van 15%. In elk geval zal steeds een minimum bedrag van 250€ aangerekend worden.

Klachten betreffende de uitvoering van het werk dienen aan Ferm gemeld te worden door middel van aangetekend schrijven, binnen de 14 dagen na oplevering. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. Een klacht kan de opdrachtgever in elk geval niet ontlasten van de verplichting om het factuurbedrag te betalen.

Indien de uitvoering van van de overeenkomst over verschillende maanden loopt, kan Ferm maandelijks tussentijdse facturen maken. Elke laattijdige betaling ervan geeft Ferm het recht om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

De leveringsdatum is een streefdatum. Hij zal zo goed als mogelijk nageleefd worden. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van het contract of tot schadevergoeding. Indien Ferm ten gevolge van overmacht, staking, lock-out of elke buitengewone omstandigheid onafhankelijk van onze wil de opdracht niet kan uitvoeren, heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn behoudt Ferm het recht om website, online presentaties, hosting offine te plaatsen.

Bestelde goederen moeten worden afgenomen ten laatste één maand na de ter beschikkingstelling. Is dit niet binnen deze termijn gebeurd, dan zijn wij gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, naar onze keuze, hetzij de betaling te vorderen van deze goederen, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd het recht op schadevergoeding.

Eventuele schade door ons aan de klant toegebracht, moet ons afzonderlijk in rekening gebracht worden en kan geen aanleiding zijn tot schuldvergelijking.

Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, behouden wij ons het recht voor om de klant als referentie te gebruiken.